Ønsker du at holde kat, er det vigtigt at du søger om tilladelse til dette.

Det er afdelingen der giver tilladelse til at holde den ansøgte kat, i dit lejemål.

Du må holde kat, så snart afdelingen hat givet tilladelse. Tilladelsen fås på varmemesterkontoret i kontortiden.

Følgende regler SKAL overholdes

· Katten må IKKE færdes løs på afdelingens udearealer
· Katten SKAL være øremærket

· Katten må IKKE være til gene for de andre beboere
· Kattens efterladenskaber SKAL fjernes

Hvis reglerne ikke overholdes, kan tilladelsen inddrages. Der vil blive givet en advarsel. Ved yderligere overtrædelse, kan der stilles krav om, at dyret fjernes omgående. I yderste instans kan lejemålet opsiges.

Hent ansøgningsskema – KLIK HER