Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/egeloev.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Egeløvparken

Hermed indkalder vi til det ordinære regnskabsmøde, der holdes

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Valg af 3 stemmeoptællere.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra perioden siden sidste møde.
 5. Afdelingens regnskab for tiden 01.01.2012 – 31.12.2012 fremlægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  – John Lars Oksquist er udtrådt af bestyrelsen
  – Svend-Erik Petersen, indtrådt som bestyrelsesmedlem, er på valg
  – Bent Gerhardt, er på valg
 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
  – Janus A. Christensen, modtager ikke genvalg
  – Svend-Erik Petersen, modtager ikke genvalg
 9. Eventuelt.

Har du ét eller flere forslag, du ønsker behandlet på mødet, skal de være afleveret skriftligt til formanden for afdelingsbestyrelsen, Kim Kristensen, Syvendehusvej 71B, 2730 Herlev, senest mandag den 13. maj 2013.

Du vil modtage et eksemplar af regnskabet samt eventuelle forslag senest 1 uge før mødet.
På mødet vil vi byde på en kop kaffe og kage. Øl og vand kan købes.

Vi glæder os til, at se dig på afdelingsmødet, som holdes i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen.

Med venlig hilsen
på afdelingsbestyrelsens vegne

Kim Kristensen
 

HENT HELE INDKALDELSEN VED AT KLIKKE HER