Der er opsat en hjertestarter ved ejendoms­ kontoret i Egeløvparken, som er tilgængelig for alle beboere samt andre borgere i og om­ kring Egeløvparken.

Den transportable og batteridrevet hjerte­ starter er nem at betjene. Den har indbygget talevejledning, der guider førstehjælperen gennem forløbet, og fortæller om der skal fortsættes med hjertestarteren eller med al­ mindelig førstehjælp.

På egeloev.dk finder man en video fra Falck med en kort guide til brug af hjertestarteren.

Find hjertestarteren ved indgangen til:

Ejendomskontoret
Sortemosevej 1G
2730 Herlev

Afdelingsbestyrelsen Egeløvparken