Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /var/www/egeloev.dk/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Egeløvparken

Private kan nu få fradrag for en lang række ydelser i hjemmet, for eksempel til rengøring, børnepasning, isoleringsarbejde og havearbejde. Fradraget gives som et skattefradrag og kan max. udgøre 15.000 kr. årligt pr. person. Det svarer til cirka 5.000 kr. efter skat i gennemsnitskommune. Det er kun udgifter til arbejdsløn, der er fradrag for, mens materialeudgifter er for egen regning.

– Jeg er glad for, at vi så hurtigt har fået BoligJobplanen vedtaget, så familier og virksomheder kan nå at få gavn af ordningen hen over sommeren. Der er mange familier, der får sat bolig i stand i sommerhalvåret, og når folk efter sommerferien igen får travlt på arbejdet, kan de på en god og billig måde få hjælp til rengøring og børnepasning, så hverdagen hænger lidt bedre sammen, siger skatteminister Peter Christensen.

Istandsættelse af boligen skal udføres af momsregistrerede virksomheder, mens serviceydelser som rengøring og børnepasning kan udføres af alle personer over 18 år.

– Man skal have dokumentation for sine udgifter, og ellers er der ikke fradrag. Man skal derfor huske at gemme sine kontoudtog for betalingen, samt fakturaer, hvis det er en virksomhed, man har med at gøre. Hvis arbejdet udføres af en person, kan man udfylde en serviceattest med personens CPR-nummer og kontonummer. I slutningen af 2011 kan man så taste udgiften til arbejdsløn ind på skat.dk sammen med fakturanummer eller CPR-nummer, siger Henrik Kähler, kontorchef i Skatteministeriet.

Se listen over alle typer af serviceydelser herunder:

Yderligere oplysninger:
Borgere og virksomheder: SKATs hovednummer 72 22 18 18

FAKTA

Hvem kan få fradrag:
Ejere, lejere og andelshavere i helårsbolig. Sommerhusejere er ikke omfattet, med-mindre sommerhuset lovligt anvendes til helårsbeboelse.

Hvor meget kan jeg få i fradrag:
Max. 15.000 kr. årligt pr. person i husstanden.

Får jeg 15.000 kr. i tilskud?
Nej, fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, dvs. at udgiften fratrækkes i den skattepligtige indkomst, hvilket i en gennemsnitskommune svarer til et tilskud på cirka. 5.000 kr.

Hvad gives der fradrag for:
Udgifter til løn, ikke materiale udgifter.

Hvilken periode gælder ordningen:
Ordningen gælder fra 1. juni i år og til og med 2013, og der er fradrag for arbejde, der er udført efter den 1. juni.

YDELSER DÆKKET AF SERVICEFRADRAGET

A. Serviceydelser i hjemmet (udført af en virksomhed eller privatperson)

Almindelig rengøring:
– Vask og aftørring af flader i boligen

– Rengøring af toilet og bad
– Støvsugning, gulvvask og boning
– Opvask, tøjvask og strygning
– Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning:
– Indvendig
– Udvendig

Børnepasning:
– Børnepasning i hjemmet
– Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.:
– Græsslåning
– Hækkeklipning
– Lugning
– Beskæring af buske og træer
– Snerydning

B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger (udført af en virksomhed)

Boligens ydre rammer:
– Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
– Reparation eller udskiftning af ruder i vinduer og terrassedøre med glas
– Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.-m.
– Reparation, maling og isolering af ydervægge
– Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
– Fornyelse eller etablering af dræn
– Radonsikring
– Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer:
– Reparation eller fornyelse af køkken og bad
– Gulvarbejder
– Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
– Installation eller forbedring af ventilation
– Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
– Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
– Reparation eller fornyelse af elinstallationer
– Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg samt biokedelanlæg
– Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
– Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder
– Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
– Maler- og tapetserarbejde