Kære Beboere

I forlængelse af den udsendte beboerorientering er vi blevet bedt om at lægge materiale tilgængeligt her, og ikke som tidligere aftalt på mit 3B.

Tegninger:

K(78)XX.01.5

K(78)XX.01.7

K(78)XX.01.1

Alle spørgsmål i forhold til moderniseringen rettes til:

René Wulff Holm
Projektleder
Tlf. 38 38 19 46
rewu@kab-bolig.dk

Med venlig sommer hilsen

Afdelingsbestyrelsen