Invitation til informationsmøde om rottebekæmpelse

Afdelingsbestyrelsen inviterer til informationsmøde om bekæmpelse af rotter i Egeløvparken. Mødet sker på baggrund af de seneste oplevelser med rotter hos nogle beboere. På mødet vil der blive orienteret om, hvilke opgaver afdelingen står overfor med hensyn til bekæmpelse og udryddelse af de ubudne gæster i og udenfor boligerne. På mødet vil vi også give …

Læs mere →

God Jul & Godt Nytår

Afdelingsbestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til at udføre de opgaver vi er blevet stillet af Jer som beboere også i det nye år 2014. Det forgangne år har været præget af mange spændende opgaver, hvor vi blot vil nævne nogle få, som har haft stor betydning  for …

Læs mere →

Indkaldelse til 2014 budget for Egeløvparken

Hermed indkalder 3B til det årlige budgetafdelingsmøde, der afholdes mandag den 23. september 2013 kl. 19.00 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent – herunder valg af referent og stemmetællere samt godkendelse af forretningsorden. 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra perioden siden sidste møde. 3. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende …

Læs mere →

Indkaldelse til regnskabsmøde i Egeløvparken

Hermed indkalder vi til det ordinære regnskabsmøde, der holdes Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00 med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Valg af referent Valg af 3 stemmeoptællere. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra perioden siden sidste møde. Afdelingens regnskab for tiden 01.01.2012 – 31.12.2012 fremlægges til godkendelse. Behandling af indkomne forslag Valg af …

Læs mere →

De digitale MPEG2 kanaler slukkes 9. april

YouSee tager nu fat på sidste fase af afviklingen af det ældre digitale tv-signal kaldet MPEG2, og vil fremover udelukkende satse på HDTV i YouSee tv-pakker. De digitale tv-kanaler som slukkes, er kanaler, der er MPEG2 kodet, og som også findes i en HD-version (MPEG4 kodning). Der er derfor kun tale om at slukke for …

Læs mere →

Næstformanden John Oksquist takker af

Det er med stor beklagelse at undvære en af de drivende kræfter i afdelingsbestyrelsen, specielt i en tid, hvor vi står overfor mange udfordringer inden for den nærmere fremtid. Det er et stort arbejde at være aktiv i afdelingsbestyrelsen, hvis man ønsker at gøre en forskel. Vi i afdelingsbestyrelsen håber naturligvis at det udtrædende medlem …

Læs mere →
Side 4 af 6« første...23456